Харалт: Ангилал

7 хоногийн мэдээ
0

Мөрдөгдөж байгаа тогтоомж 1. Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр 2. Гамшгаас хамгаалах…

7 хоногийн мэдээ
0

1. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн биед байх баримт бичгийн жагсаалт: 1. Иргэний…