Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналтын пост ажиллаж байна

0

Нийслэлийн Засаг даргын Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/644, Багануур дүүргийн Засаг даргын А/284 дугаар захирамжийн хүрээнд 2018 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн Хэрлэн авто тээврийн шалган бүртгэх товчоонд мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин нийслэлд зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс урьдчилан сэргийлэх ариутгал халдваргүйтгэл болон хяналтын пост ажиллаж байна.