УСНЫ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

0

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/309 тоот тушаалын бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг шалгаж үнэлэх заавар, Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүний 2018 оны сургалт бэлтгэлийн цаг сэдвийн төлөвлөгөөний дагуу Хэрлэн голд гүний уснаас эрэн хайх дадлага сургуулийг 3 өдрийн хугацаатай зохион байгууллаа.