БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

0

Багануур дүүргийн 3 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг Уурхайчин спорт цогцолборын 10-н албан хаагчдад гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.