ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДЛАА

0

ЗГ, Эрүүл Мэндийн Яам болон Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас зохион байгуулсан УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ үзлэг, шинжилгээнд Онцгой байдлын хэлтсийн 48 алба хаагч хамрагдлаа.