ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

0

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн ГТУА-64 дүгээр ангийн 1 дүгээр салааны алба хаагчид томоохон худалдаа, үйлчилгээний төвд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгааг зохион байгуулан ажиллалаа.