ГАМШГААС ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

0

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль” Багануур дүүрэгт 2018 оны 09 дүгээр сарын 27, 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.Тус сургуульд дүүргийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгжийн байгууллага,  сурагч, иргэд  нийт 71 байгууллагын 7575 хүн, 81 техник хэрэгсэлтэй оролцсон бөгөөд нийлбэр дүнгээр 91,8 А буюу дүүрэн хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.