НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДЛАА

0

Багануур дүүргийн 4 дүгээр хорооны Энх-өрх өрхийн эмнэлгээс зохион байгуулсан урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд Онцгой байдлын хэлтсийн 37 алба хаагч хамрагдлаа.